งานต่อไป : ส่งบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ และ ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ฯ งวดที่ ๒   
ตำบลส่งอำเภอ : 15 ก.ค. / 1 ส.ค.  อำเภอส่งจังหวัด : 1 ส.ค. / 10 ส.ค.
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ฯ งวดที่ ๒
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 29/7/2562
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 9/8/62
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 9/8/62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 9/8/62
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 29/7/2562
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 21/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 20/8/2562
ตำบลส่งอำเภอ : 15 กรกฎาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 1 สิงหาคม
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 29/7/2562
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 9/8/62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 9/8/62
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 29/7/2562
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 21/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 20/8/2562
ตำบลส่งอำเภอ : 1 สิงหาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 10 สิงหาคม
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
คณะสงฆ์อำเภอเมือง ส่งไม่ครบ
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 20/8/2562
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 10-4-62
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 10-1-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 22-4-62
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 28-12-61
ตำบลส่งอำเภอ : 25 ธันวาคม 2561
อำเภอส่งจังหวัด : 30 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
 
จำนวนผู้เข้าชม  58519  คน