งานต่อไป : ส่งบัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการระดับ จจ.,รจจ.,จอ.,รจอ.,จต.,รจต.,จร.,รจร.,ผจร. และเลขานุการ    
ตำบลส่งอำเภอ : 25 ธันวาคม 2561  อำเภอส่งจังหวัด : 30 ธันวาคม 2561
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
ส่งบัญชีเบอร์โทรพระสังฆาธิการ
คณะสงฆ์อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 10-1-62
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 28-12-61
ตำบลส่งอำเภอ : 25 ธันวาคม 2561
อำเภอส่งจังหวัด : 30 ธันวาคม 2561
บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด ครั้งที่ 3
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 21-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 23-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 11-12-61
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 21-11-61
ตำบลส่งอำเภอ : 15 พฤศจิกายน 2561
อำเภอส่งจังหวัด : 1 ธันวาคม 2561
บัญชีข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 16-12-61
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 21-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 16-12-61
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 23-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 21-11-61
ตำบลส่งอำเภอ : 1 ตุลาคม 2561
อำเภอส่งจังหวัด : 15 ตุลาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม  11709  คน