งานต่อไป : การประชุมพระสังฆาธิการระดับ จอ.,รจอ.,จต.,รจต. และเลข. ครั้งที่ 1 (วัดมหาธาตุ) เลื่อนไม่มีกำหนด    
ตำบลส่งอำเภอ : 10 มีนาคม 2563   อำเภอส่งจังหวัด : 15 มีนาคม 2563
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
ส่งรายชื่อพระวินยาธิการ
คณะสงฆ์อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 28/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 27/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 30/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง ไม่มีผู้เหมาะสม
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 30/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 28/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 28/3/2563 - เอกสาร
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 27/3/2563
ตำบลส่งอำเภอ : 27 มีนาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 31 มีนาคม
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชี จอ. , รจอ. , จต. , รจต. , เลข. ครั้งที่ ๑
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 5/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 7/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 5/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง 7/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 6/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 9/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 7/3/2563
ตำบลส่งอำเภอ : 10 มีนาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 15 มีนาคม
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
ส่งบัญชี จร. , รจร. , ผจร. , รก.จร. ครั้งที่ ๑
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 21/3/2563
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
ตำบลส่งอำเภอ : 15 พฤษภาคม
อำเภอส่งจังหวัด : 1 มิถุนายน
ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม
 
จำนวนผู้เข้าชม  248523  คน