สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
 
พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระศรีวิสุทธิเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
 
ที่อยู่
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
 
เบอร์โทร
094 543 5888
 
E-Mail
snkp55@gmail.com , info@songnkp.com
 
เว็บมาสเตอร์
พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
โทร. 094 543 5888
เมล์ snkp55@gmail.com