งานต่อไป : ส่งบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ และ ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ฯ งวดที่ ๒   
ตำบลส่งอำเภอ : 15 ก.ค. / 1 ส.ค.  อำเภอส่งจังหวัด : 1 ส.ค. / 10 ส.ค.
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เช่น บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร,บัญชีรายนาม จร.,บัญชีรายนาม จอ.
แบบฟอร์มบัญชีพระสังฆาธิการ ประชุมตามมติฯ ระดับ จอ.ฯ   [420]
แบบฟอร์มบัญชีพระสังฆาธิการ ประชุมตามมติฯ ระดับ จร.ฯ   [199]
แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ 2558   [262]
แบบฟอร์มบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ 2558  [383]
แบบฟอร์มบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี และศิษย์วัด 2558  [1119]
แบบฟอร์มบัญชีเบอร์โทรศัพท์พระสังฆาธิการ 2561  [313]
แบบฟอร์มพระราชาคณะและพระครูสัญญาบัตร 2558  [192]
แบบฟอร์มบัญชีเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 2558  [203]
โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง
โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง เช่น โปรแกรมสำหรับงานเอกสาร และอื่น ๆ
Adobe Acrobat Reader โปรแกรมเปิดไฟล์เอกสาร PDF  [110]
LINE ส่งข้อความและโทรฟรี!  [75]
Avira Free Security Suite โปรแกรมสแกนไวรัสร่มแดง  [80]
WinRAR 5 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ เบอร์ 1 ของโลก จากเยอรมัน  [74]
Firefox ใหม่ เว็บเบราว์เซอร์สำหรับเข้าอินเตอร์เน็ต  [80]
VLC media player โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์เพลง ไฟล์ภาพยนตร์  [83]
CCleaner โปรแกรมสำหรับลบไฟล์ขยะบนคอมพิวเตอร์  [84]
OpenOffice.org โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมชุดสำนักงาน  [102]
Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์ฟรีที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว  [71]
Foxit Reader โปรแกรมเปิดไฟล์เอกสาร PDF  [100]
BurnAware Free โปรแกรมไรท์ DVD,CD,Blu-ray เพลง วิดีโอ  [92]