งานต่อไป : ส่งบัญชีประชุมพระสังฆาธิการระดับ จอ.,รจอ.,จต.,รจต. และเลขานุการ ครั้งที่ 1/2562 (วัดมรุกขนคร)   
ตำบลส่งอำเภอ : 15 เมษายน 2562   อำเภอส่งจังหวัด : 30 เมษายน 2562
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เช่น บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร,บัญชีรายนาม จร.,บัญชีรายนาม จอ.
แบบฟอร์มบัญชีพระสังฆาธิการ ประชุมตามมติฯ ระดับ จอ.ฯ   [185]
แบบฟอร์มบัญชีพระสังฆาธิการ ประชุมตามมติฯ ระดับ จร.ฯ   [42]
แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ 2558   [58]
แบบฟอร์มบัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ 2558  [59]
แบบฟอร์มบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี และศิษย์วัด 2558  [110]
แบบฟอร์มบัญชีเบอร์โทรศัพท์พระสังฆาธิการ 2561  [85]
แบบฟอร์มพระราชาคณะและพระครูสัญญาบัตร 2558  [32]
แบบฟอร์มบัญชีเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 2558  [34]
โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง
โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง เช่น โปรแกรมสำหรับงานเอกสาร และอื่น ๆ
Adobe Acrobat Reader โปรแกรมเปิดไฟล์เอกสาร PDF  [37]
LINE ส่งข้อความและโทรฟรี!  [31]
Avira Free Security Suite โปรแกรมสแกนไวรัสร่มแดง  [32]
WinRAR 5 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ เบอร์ 1 ของโลก จากเยอรมัน  [32]
Firefox ใหม่ เว็บเบราว์เซอร์สำหรับเข้าอินเตอร์เน็ต  [37]
VLC media player โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์เพลง ไฟล์ภาพยนตร์  [34]
CCleaner โปรแกรมสำหรับลบไฟล์ขยะบนคอมพิวเตอร์  [34]
OpenOffice.org โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมชุดสำนักงาน  [37]
Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์ฟรีที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว  [34]
Foxit Reader โปรแกรมเปิดไฟล์เอกสาร PDF  [38]
BurnAware Free โปรแกรมไรท์ DVD,CD,Blu-ray เพลง วิดีโอ  [42]