ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูสุวีรกิจจาทร
จร.
วัดวังยาง  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการบุญพิศ
จร.
วัดสุมงคล  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการทัศนัย
จร.
วัดท่านาขาม  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระรุ่งเรือง
รก.จร.
วัดแสงสว่าง  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระชัย
รก.จร.
วัดโนนสอาด  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูสีลธรรมคุณ
จร.
วัดหนองผักแว่น  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูสันติประชานาถ
จร.
วัดป่าประชาสันติ  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูญาณธรรมวิสุทธิ์
จร.
วัดฮองไฮ  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการนิคม
จร.
วัดมิตรภาพ  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการทองสี
จร.
วัดศรีทรงวนาราม  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการพานิช
จร.
วัดโนนหอม  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการสายชล
จร.
วัดไตรมิตรประชาราม  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูเกษมธรรมาภิวัฒน์
จร.
วัดโพนสวรรค์  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระพร
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการเผดิม
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูปราโมชรัตนธาดา
จร.
วัดศรีแก้วดารา  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูเมธีศาสนธำรง
จร.
วัดวังโน  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการบัญชา
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการศักดิ์สิทธิ์
จร.
วัดพรหมาราม  อำเภอวังยาง
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  19  รูป